company profile

  • بدون عنوان

    RIBO INDUSTRY, تولید کننده و صادر کننده تخصصی برای غیر ملات گسترده مواد منفجره (عامل تخریب) و ابزار حفاری. در تاسیس شد 2008, در صنعت منطقه Hezhou شهر در چین. ما با نام تجاری نصب شده آغاز شده و ایجاد نام تجاری خود ما (Ribocrack) که در 2013 سال.   With high effect and stable quality, Ribocrack got a high reputed in the area of…
    Read more
درخواست کن