THỂ LOẠI

Về chúng tôi

CÔNG NGHIỆP RIBO, một nhà sản xuất chuyên ngành và xuất khẩu cho Non vữa Mở Rộng nổ (đại lý phá hủy) và các công cụ khoan. Được thành lập năm 2008, tại Khu Công nghiệp Hezhou thành phố ở Trung Quốc. Chúng tôi bắt đầu với OEM thương hiệu và xây dựng thương hiệu riêng của chúng tôi (RIBO vết nứt) trong 2013 năm.
Đọc thêm
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP