company profile

 • High Range Soundless Cracking Agent/professional manufacturer

    High Range Soundless Cracking Agent is a highly expansive powder composition for stone breaking, granite and marble quarrying, concrete cutting and demolition. RIBO-crack is safe, environment friendly and a good and viable alternative to explosives and other traditional methods of quarrying and demolition, for more details ,pls contact us by:sales@ribo-crack.com
  Read more
 • about us —-RIBO-CRACK

  CÔNG NGHIỆP RIBO, một nhà sản xuất chuyên ngành và xuất khẩu cho Non vữa Mở Rộng nổ (đại lý phá hủy) và các công cụ khoan. Được thành lập năm 2008, tại Khu Công nghiệp Hezhou thành phố ở Trung Quốc. Chúng tôi bắt đầu với OEM thương hiệu và xây dựng thương hiệu riêng của chúng tôi (Ribocrack) trong 2013 năm.   With high effect and stable quality, Ribocrack got a high reputed in the area of…
  Read more
 • Untitled

  RIBO INDUSTRY, một nhà sản xuất chuyên ngành và xuất khẩu cho Non vữa Mở Rộng nổ (đại lý phá hủy) và các công cụ khoan. Được thành lập năm 2008, tại Khu Công nghiệp Hezhou thành phố ở Trung Quốc. Chúng tôi bắt đầu với OEM thương hiệu và xây dựng thương hiệu riêng của chúng tôi (Ribocrack) trong 2013 năm.   With high effect and stable quality, Ribocrack got a high reputed in the area of…
  Read more
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP